ABNAMRO: Het Bestuur & Scenarioplanning

30Apr - door Trendvizier - 0 - Over methodes strategie Uncategorized verre toekomst

“Wijzigingen in het maatschappelijk speelveld hebben mogelijk hun weerslag op uw organisatie. En kunnen dus van invloed zijn op het realiseren van uw maatschappelijke doelen. Als u te laat reageert mist u geweldige kansen of loopt u grote risico’s. Een nieuwe strategie laat zich nu eenmaal niet in een dag tijd ontwikkelen. Laat staan dat u deze al direct kunt implementeren. Het is dan ook zaak de ontwikkelingen in de buitenwereld nauwgezet te volgen en de mogelijke gevolgen in heldere scenario’s te vatten. Zo voorkomt u dat u wordt overvallen als een verandering zich voordoet. En bent u in staat om snel en adequaat te reageren. Het is dan ook belangrijk scenarioplanning in te bedden in uw organisatie. Zo houdt u de touwtjes stevig in handen en bent u er klaar voor op het moment dat het erop aan komt.”

https://www.abnamro.nl/nl/images/Generiek/PDFs/050_Private_Banking/Instituten_en_Charitas/Ebook_Scenarioplanning.pdf